Bolagsskatt på Cypern

Här kan du läsa mer om skatt för företag på Cypern, vad din bolagsskatt blir och vad bolagsskatten blir om du har ett holdingbolag på Cypern.

Företagsskatt på Cypern

Skatt för bolag på Cypern

Cypern har en av de lägsta bolagsskattesatserna i Europa, med en fast bolagsskattesats på 12,5%. Detta gör Cypern till en attraktiv jurisdiktion för företag som vill dra nytta av en låg beskattning.

Gynnsamma skatteavtal

Cypern har ingått dubbelbeskattningsavtal med över 60 länder, vilket hjälper till att undvika dubbelbeskattning och underlättar internationell handel.

Ingen källskatt på utdelningar

Cypern tar inte ut någon källskatt på utdelningar som betalas till icke-residenta aktieägare, vilket gör det fördelaktigt för internationella investerare.

Ingen kapitalvinstskatt

Det finns ingen kapitalvinstskatt på försäljning av värdepapper, vilket är gynnsamt för investeringar och handel med aktier.

Starta bolag på Cypern och expandera din verksamhet

CypernBolag.com hjälper företag och privatpersoner att starta företag på Cypern för att få möjlighet till en bättre livsstil och förbättrat företagsklimat.

Cypern i siffror

Utveckla din verksamhet

Bolagsskatt
0 %
Skatt på utdelningar
%
Skatteavtal
0 st