Holdingbolag på Cypern

Cypern erbjuder flera skattefördelar för holdingbolag, vilket gör det till en attraktiv plats för att etablera sådana strukturer. Nedan kan du läsa några viktiga punkter om skattebehandlingen av holdingbolag på Cypern.

Bolag på Cypern

Holdingbolag Cypern

Ett holdingbolag på Cypern kan dra nytta av:

  • Undantag från bolagsskatt på mottagna utdelningar under vissa förutsättningar.
  • Undantag från bolagsskatt på kapitalvinster från försäljning av aktier.
  • Ingen källskatt på utdelningar, ränta och royalties till icke-residenta.
  • En låg standardbolagsskatt på 12,5 % för inkomster som inte är undantagna.

Cyperns attraktiva skattebehandling av holdingbolag, i kombination med dess medlemskap i EU och omfattande nätverk av dubbelbeskattningsavtal, gör det till en idealisk plats för att etablera ett holdingbolag.

Bolagsskatt

Standardbolagsskatten på Cypern är 12,5%. Detta gäller för vinster som genereras från affärsverksamhet inom Cypern. Dock, för holdingbolag som huvudsakligen tjänar på utdelningar och kapitalvinster, kan skattebördan bli betydligt lägre.

Utdelningar

Utdelningar som mottas av ett cypriotiskt holdingbolag från dotterbolag, både inhemska och utländska, är i de flesta fall undantagna från beskattning. Detta undantag gäller om det cypriotiska bolaget innehar minst 1 % av aktierna i dotterbolaget och om den utländska dotterbolaget antingen:
- är föremål för beskattning på minst 50 % av skattesatsen på Cypern (det vill säga minst 6,25 %), eller
- inte har mer än 50 % av sina inkomster från passiva aktiviteter.

Kapitalvinster

Kapitalvinster som uppstår från försäljning av värdepapper, inklusive aktier, är undantagna från bolagsskatt. Detta innebär att ett cypriotiskt holdingbolag inte beskattas på vinster från försäljning av aktier i dotterbolag.

Källskatt

Cypern tar inte ut någon källskatt på utdelningar, ränta eller royalties som betalas till icke-bosatta mottagare. Detta gör det fördelaktigt för internationella investerare som vill ta hem vinster från sina investeringar på Cypern

Starta ett bolag på Cypern idag

Utveckla din verksamhet och förbättra din livsstil med ett holdingbolag på Cypern.

Cypern i siffror

Holdingbolag på Cypern

Standard bolagsskatt
0 %
Utdelningar
%
Kapitalvinster
0 %