Pris - Starta bolag på Cypern

Nedan hittar du vår prislista för att starta bolag på Cypern. Att starta företag på Cypern är enkelt och vi erbjuder flera olika bolagspaket tillsammans med en hel del extra tjänster som kan köpas till, allt beroende på just din situation.

Prislista

Kostnad för bolag på Cypern

CypernBolag.com erbjuder flera olika bolagspaket och extra tjänster. Har du en fråga? Kontakta oss här så hjälper vi dig!

Vid val av bolagspaket så anger du tre (3) önskade bolagsnamn. Varje namn måste sluta med ”Limited” eller ”Ltd”. 

En ansökan om bolagsnamn ingår i våra bolagspaket, om inget av önskade bolagsnamn godkänns så debiteras varje ytterligare namnkontroll med €50 plus 19% moms. Namngodkännande tar vanligtvis 4-5 dagar.

Self-managed Cyprus Ltd

 • Cypern företagsbildning.
 • Ett företagsnamngodkännande.
 • En uppsättning registercertifierade memorandum och bolagsordning och första certifikat:
 • registreringsbevis;
 • intyg om registrerad adress;
 • certifikat för direktörer och sekreterare;
 • aktieägarbevis och aktiekapital.
 • Registreringsadress för det första året.
 • Sekreterare tjänst första året.
 • Företagssigill.
 • Registrering hos Cyperns skatteavdelning.
 • Arkivering av memorandum och bolagsordning på engelska.
 • Express bolagsavgift.

Pris: €1390

Cyprus Managed Holding Company

 • Cypern företagsbildning.
 • Ett företagsnamngodkännande.
 • En uppsättning registercertifierade memorandum och bolagsordning och första certifikat:
 • registreringsbevis;
 • intyg om registrerad adress;
 • certifikat för direktörer och sekreterare;
 • aktieägarbevis och aktiekapital.
 • Registreringsadress för det första året.
 • Sekreterare tjänst första året.
 • Företagssigill.
 • Företagsledartjänst för det första året.
 • Registrering hos Cyperns skatteavdelning.
 • Arkivering av memorandum och bolagsordning på engelska.
 • Express bolagsavgift.

Pris: €2270

Cyprus Managed Trading/Services Company

 • Cypern företagsbildning.
 • Ett företagsnamngodkännande.
 • En uppsättning registercertifierade memorandum och bolagsordningar och första certifikat:
 • registreringsbevis;
 • intyg om registrerad adress;
 • certifikat för direktörer och sekreterare;
 • aktieägarbevis och aktiekapital.
 • Registrerad adress för det första året.
 • Sekreterare tjänst första året.
 • Företagssigill.
 • Företagsledartjänst för det första året.
 • Registrering hos Cyperns skatteavdelning.
 • Registrering hos Cyperns VAT/VIES-avdelning.
 • Arkivering av memorandum och bolagsordning på engelska.
 • Express bolagsavgift.

Pris: €2730

Fler bolagstjänster

Professionell aktieägarservice

Uppgifter om företagets aktieägare finns i ett offentligt register på Cypern. Den här tjänsten skyddar den informationen. Tillhandahålls av en licensierad företagsförvaringsinstitut. Årlig återkommande avgift.

Pris: €390 per år

Professionell individuell aktieägarservice

Aktieinnehavstjänst, tillhandahållen av en licensierad privatperson. Verkar mer naturligt och elegant. Mindre kostsamt på lång sikt, på grund av enklare dokumentkrav för tredje parts efterlevnadsändamål. Årlig återkommande avgift.

Pris: €780 per år

Du som aktieägare

Bolagets aktier kommer att ges ut direkt i ditt namn. Du kommer att ses som företagets aktieägare i offentligt register. Acceptabelt för passiva holdingbolag och där aktieägarnas konfidentialitet inte är ett problem. Inkluderar de officiella avgifterna för att få ett nytt aktieägarintyg från registrar of Companies.

Standard - Ingår alltid

Professionell direktörstjänst av ett cypriotiskt företag

Styrelsetjänst, tillhandahållen av ett licensierat företagsledningsföretag. Mindre kostsamt än den enskilda direktörstjänsten, men har ett typiskt konstgjort utseende i register. Kan innebära mer komplex dokumentation för uppdateringar av efterlevnad från tredje part, och därmed fler utbetalningar längre fram. Årlig återkommande avgift.

Pris: €770 per år

Professionell direktörstjänst av en bosatt enskild direktör

Nödvändigt för företaget att visa skattehemvist och ledning på Cypern. Tillhandahålls av en licensierad person. Inkluderar banktecknartjänst för det första året. Årlig återkommande avgift.

Pris: €1540 per år

Egen tillsatt direktör

Du som klient ger oss information om bolagets direktör som har betydande juridiska skyldigheter enligt lagen. Fullständig legitimation och skriftligt medgivande kommer att krävas.
Notera:
Utnämning av utländsk styrelseledamot kan medföra att bolaget behandlas som skattemässigt hemmahörande i det land där direktören faktiskt är bosatt.

Standard - Ingår alltid

Bankkonto på Cypern

Bankkontointroduktion på Cypern

Professionellt arvode för förberedelse, utförande och arkivering av en kontoansökan på Cypern. Inkluderar all rimlig uppföljningshjälp. Betydande kundinsats krävs. Banker har sina egna regler för kundacceptans och vi kan inte påverka dem. Framgång med kontoöppningen är inte garanterad. Kontoacceptans beror mest på kundens personliga och affärsmässiga profil. Om kontoansökan avslås av banken, ges inga återbetalningar.

Pris: €770

Bankkontointroduktion utanför Cypern

Professionellt arvode för förberedelse, genomförande och arkivering av en kontoansökan utanför Cypern. Inkluderar all rimlig uppföljningshjälp. Betydande kundinsats krävs. Banker har sina egna regler för kundacceptans och vi kan inte påverka dem. Framgång med kontoöppningen är inte garanterad. Kontoacceptans beror mest på kundens personliga och affärsmässiga profil. Om kontoansökan avslås av banken, ges inga återbetalningar.

Pris: €1785

Samtalshanteringstjänst

Personlig samtalshantering via ett Cyperns telefonnummer. Årlig återkommande avgift. Ytterligare utbetalningar kan tillkomma beroende på användning.

Pris: €920 per år

Beställning av fler bolagsdokument

Kopior av de primära dokumenten, attesterade och legaliserade med apostille.

En fullständig uppsättning bestyrkta kopior legaliserade med Apostille
En bunden uppsättning av alla primära dokument från företaget, bestyrkta som äkta kopior av certifieringstjänsteman (notarie) och legaliserade med Apostille. Rekommenderas om företagsdokument krävs för presentation utanför Cypern.

Pris: €215 per uppsättning

Särskild fullmakt, attesterad och legaliserad med apostille

Genom en särskild fullmakt kan du, eller någon annan, beviljas vissa begränsade rättigheter att representera företaget. Till exempel befogenheterna att förhandla och slutföra ett specifikt köp, att utföra tullklarering av varor på en viss plats, att registrera ett utländskt dotterbolag, att driva ett specifikt bankkonto, etc. Särskilda fullmakter kan utfärdas som, och när det är nödvändigt för företagets anställda, agenter eller till ägarna själva.

(!) Användning av fullmakter kan vara riskabelt och leda till skattskyldighet! Många högskatteländer lägger lokal beskattning på individer som agerar genom en fullmakt, utfärdad av ett offshoreföretag! Tänk noga på dina skatteförhållanden innan du väljer det här alternativet!

Pris: €258 per uppsättning

Certificate of Good Standing, utfärdat av Registrar of Companies

Ett intyg om god status utfärdas av bolagsregistratorn på begäran. CGS bevisar att företaget fortfarande finns i registret, inte har stryks och inte är i likvidation. Färska intyg om god status krävs ofta av banker och finansinstitut. Vanligtvis inte nödvändigt för ett nyregistrerat företag. Rekommenderas för befintliga företag över 6 månaders ålder.

Pris: €145

Certificate of Good Standing, utfärdat av Registrar of Companies, attesterat och legaliserat med apostille

Ett Certificate of Good Standing utfärdas av Registrar of Companies på begäran. CGS bevisar att företaget fortfarande finns i registret, inte har stryks och inte är i likvidation. Färska intyg om god status krävs ofta av banker och finansinstitut. Vanligtvis inte nödvändigt för ett nyregistrerat företag. Rekommenderas för befintliga företag över 6 månaders ålder.

Om handlingen är avsedd att användas i ett annat land än bolagsregistreringslandet måste det legaliseras med apostille.

Pris: €230

Certificate of Incumbency, utfärdat av det registrerade ombudet

Ett certifikat, utfärdat av företagets registrerade ombud. Visar, i ett dokument, den aktuella faktiska sammansättningen av företaget, inklusive dess adress, kapital, aktieägare och styrelseledamöter. Kan utfärdas på begäran vid behov. Ibland krävs av banker och finansiella institutioner.

Pris: €145

Certificate of Incumbency, utfärdat av det registrerade ombudet, attesterad och legaliserad med apostille

Ett certifikat, utfärdat av företagets registrerade ombud. Visar, i ett dokument, den aktuella faktiska sammansättningen av företaget, inklusive dess adress, kapital, aktieägare och styrelseledamöter. Kan utfärdas på begäran vid behov. Ibland krävs av banker och finansiella institutioner.

Om handlingen är avsedd att användas i ett annat land än bolagsregistreringslandet måste det legaliseras med apostille.

Pris: €285

Momsregistrering

Skaffa momsnummer. Kan krävas när företaget handlar aktivt och ska redovisa mervärdesskatten.

Pris: €430

LEI-registrering

Kan krävas för företag som innehar finansiella tillgångar, såsom obligationer och aktier.

Pris: €360

Intyg om Tax Residency

Ett intyg, utfärdat av Cyperns skatteavdelning, som bevisar att företaget är skattemässigt bosatt på Cypern. Inkluderar 80 € ansökningsavgift. Kan ibland krävas för att lösa skattetvister utanför Cypern.

Pris: €310

Leverans av bolagsdokument

Lämna originaldokumenten i säkert förvar hos det registrerade ombudet

Istället för att förvara konfidentiella och känsliga originaldokument i ditt hem kan du välja att lämna dem i säkert förvar hos det registrerade ombudet. Skannade elektroniska kopior kan tillhandahållas när som helst, eller originaldokumenten kan skickas ut på begäran.

Standard - Ingår alltid

Leverans av originaldokumenten

Vi skickar alla dokument som hör till företaget i original till önskad adress.

Pris: €75
Prislista

Kostnad för bolag på Cypern

Kostnad för år 2 och framåt för ”Self-managed Cyprus Ltd” är €1100 exklusive 19% moms. Detta inkluderar den obligatoriska registrerade adressen och sekreterartjänsten, upprättande av företagets årsredovisning hos registratorn, upprättande av årliga protokoll för årsstämma, upprättande av årlig UBO-registerförklaring och årlig efterlevnadsavgift.

Det inkluderar inte kostnader för eventuell bokföring, tillvalda tjänster, bank introducer fee mm. Kontakta oss för mer information vid eventuella frågor.

Dokument för att starta bolag på Cypern

 • Bestyrkt kopia av ID eller pass
 • Bestyrkt kopia eller original elräkning (som bevis på adress)
 • Referensbrev för de verkliga ägarnas goda ställning. (från en bankinstitution, advokat eller revisor). Referensbrev behövs för att validera dig som en förtroendefull person.
 • Ovanstående gäller om du som person ska vara ägare till ditt bolag på Cypern. Ytterligare dokument krävs om det är ett annat företag som äger företaget på Cypern.
sv_SESwedish